Certyfikat znajomości języka portugalskiego jako obcego

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ to jeden z czterech (obok Warszawy, Lublina i Poznania) ośrodków w Polsce przeprowadzających egzamin pozwalający uzyskać certyfikaty i dyplomy uznawane przez Association of Language Testers in Europe (ALTE):
 

Certyfikaty i dyplomy wydawane są przez Ośrodek Oceny Znajomości Języka Portugalskiego jako Obcego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Lizbońskiego (Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira – CAPLE da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).

Za przeprowadzane w Krakowie egzaminy CAPLE odpowiada mgr Ana Isabel Wąs-Martins.

Egzaminy w Krakowie odbywają się co roku w maju i w listopadzie.

 

Interaktaktywna mapa ośrodków przeprowadzających egzaminy na świecie:

 

Więcej informacji w języku polskim odnaleźć można na oficjalnym blogu Instytutu Camõesa w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminów, kosztów i zapisów, jak również przykładowe arkusze egzaminacyjnego dostępne są w języku portugalskim na oficjalnej stronie CAPLE.