Programy studiów

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie filologii portugalskiej. Poniżej podano uproszczony program studiów, który wejdzie w życie w październiku 2019 roku.

Szczegółowe schematy studiów wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi grup przedmiotowych i specyfiki profili dostępne są na stronie Instytutu Filologii Romańskiej.

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Pierwszy rok

 • Praktyczna nauka języka portugalskiego 1 (300 godzin)
   
 • Wstęp do studiów portugalistycznych (30 godzin)
   
 • Podstawy językoznawstwa (30 godzin)
 • Podstawy literaturoznawstwa (30 godzin)
   
 • Historia Portugalii (30 godzin)
 • Historia Brazylii i portugalskojęzycznych krajów afrykańskich (30 godzin)
   
 • Fonetyka języka portugalskiego (45 godzin)
 • Morfologia języka portugalskiego (45 godzin)
   
 • Literatura portugalska (do końca XVII w.) (45 godzin)
 • Literatura portugalska (XVIII-XIX w.) (45 godzin)
   
 • Wybór zagadnień z filozofii (60 godzin)
 • Podstawy języka łacińskiego (30 godzin)
   
 • WF (60 godzin)
   
 • Ochrona własności intelektualnej (6 godzin)
 • BHP (e-learning)

 

Drugi rok

 • Praktyczna nauka języka portugalskiego 2 (240 godzin)
 • Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego 1 (180 godzin)
   
 • Składnia języka portugalskiego (45 godzin)
 • Semantyka języka portugalskiego (45 godzin)
 • Gramatyka kontrastywna języka polskiego i portugalskiego z elementami przekładu (30 godzin)
   
 • Literatura brazylijska (XVI-XIX w.) (45 godzin)
 • Literatura portugalska i brazylijska (XX w.) (45 godzin)
   
 • Podstawy przekładu pisemnego (30 godzin)
 • Podstawy przekładu audiowizualnego (30 godzin)
   
 • Podstawy języka łacińskiego (30 godzin)
   
 • Praktyka komunikacji pisemnej w języku portugalskim / inna opcja z oferty IFR UJ (30 godzin)
 • Język portugalski w biznesie / Język portugalski w turystyce / inna opcja z oferty IFR UJ (30 godzin)

 

Trzeci rok

 • Praktyczna nauka języka portugalskiego 3 (240 godzin)
 • Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego 2 (180 godzin)
   
 • Historia języka portugalskiego (30 godzin)
 • Socjolingwistyka (30 godzin)
   
 • Najnowsze literatury w języku portugalskim (45 godzin)
   
 • Współczesne zagadnienia społeczno-kulturowe portugalskiego obszaru językowego / inna opcja z oferty IFR UJ (30 godzin)
   
 • Podstawy przekładu ustnego (30 godzin)
   
 • Teoria literatury / Językoznawstwo ogólne (30 godzin)
 • Seminarium licencjackie (60 godzin)

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

Pierwszy rok

 • Praktyczna nauka języka portugalskiego 1 (240 godzin)
 • Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego (120 godzin)
   
 • Seminarium magisterskie (60 godzin)
 • Narzędzia pracy naukowej (15 godzin)
   
 • Przekład pisemny 1 (portugalski – polski) (30 godzin)
 • Przekład pisemny 2 (portugalski – polski) (30 godzin) 
 • Przekład pisemny 3 (polski – portugalski) (30 godzin)
 • Praktyczna stylistyka języka polskiego (45 godzin)
   
 • Teoria przekładu (30 godzin)
 • Krytyka przekładu (30 godzin)
   
 • Ochrona własności intelektualnej (6 godzin)

 

Drugi rok

 • Praktyczna nauka języka portugalskiego 2 (120 godzin)
   
 • Seminarium magisterskie (60 godzin)
   
 • Przekład pisemny 4 (portugalski – polski) (30 godzin)
 • Przekład pisemny 5 (polski – portugalski) (30 godzin)
   
 • Przekład ustny konsekutywny (polski – portugalski, portugalski – polski) (30 godzin)
 • Przekład ustny symultaniczny (polski – portugalski, portugalski – polski) (30 godzin)
   
 • Praktyczna stylistyka języka portugalskiego (45 godzin)
   
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przekładoznawstwa portugalistycznego / inna opcja z oferty IFR UJ (30 godzin)