Wymiany i programy stypendialne

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa oferuje swoim studentom możliwość skorzystania z rosnącej liczby programów stypendialnych i wymian krajowych oraz zagranicznych, będących wyjątkową szansą pogłębienia posiadanej wiedzy, nawiązania cennych kontaktów oraz doświadczenia niezapomnianej przygody.

Na mocy porozumienia z lokalnymi przedsiębiorcami członkowie zespołu naukowo-dydaktycznego Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa przyznają co roku najlepszemu studentowi możliwość wyjazdu na wakacyjny kurs języka portugalskiego w Lizbonie.

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa pośredniczy także w nawiązywaniu cennych kontaktów w Brazylii, co umożliwiło wybranym studentom na prowadzenie badań i odbycie część studiów na Uniwersytecie Federalnym Stanu Paraná w Kurytybie. Obecnie stanowią oni część zespołu naukowo-dydaktycznego Zakładu.

Najczęściej wybieraną opcją wyjazdu zagranicznego jest bez wątpienia wymiana w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+

Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Na mocy umów pomiędzy Instytutem Filologii Romańskiej UJ i uczelni portugalskich, studenci chętnie wykorzystują możliwość semestralnego lub rocznego pobytu na uczelniach w Lizbonie, Porto, Coimbrze i Faro. Z możliwości odbycia części studiów za granicą korzysta choć raz ponad połowa osób uprawnionych do wyjadu na trzecim roku studiów pierwszego stopnia oraz na studiach drugiego stopnia.

Koordynatorem wymiany z Portugalią jest dr Anna Rzepka.

Szczegółowe informacje na temat procedur wyjazdowych dostępne są na stronie Instytutu Filologii Romańskiej.