Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Certyfikat znajomości języka portugalskiego jako obcego

baner egzaminy CAPLE

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ to jeden z czterech (obok Warszawy, Lublina i Poznania) ośrodków w Polsce przeprowadzających egzamin pozwalający uzyskać certyfikaty i dyplomy uznawane przez Association of Language Testers in Europe (ALTE):

ACESSO (Certyfikat Acesso Ao Português)

CIPLE (Certyfikat znajomości języka portugalskiego na poziomie początkowym)

DEPLE (Dyplom znajomości języka portugalskiego na poziomie podstawowym) 

DIPLE (Dyplom znajomości języka portugalskiego na poziomie średniozaawansowanym)

DAPLE (Dyplom znajomości języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym)

DUPLE (Dyplom uniwersytecki znajomości języka portugalskiego)

Certyfikaty i dyplomy wydawane są przez Ośrodek Oceny Znajomości Języka Portugalskiego jako Obcego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Lizbońskiego (Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira – CAPLE da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).

Za przeprowadzane w Krakowie egzaminy CAPLE odpowiada mgr Ana Isabel Wąs-Martins.

Egzaminy w Krakowie odbywają się co roku w maju i w listopadzie

Interaktywna mapa ośrodków przeprowadzających egzaminy na świecie:

mapa interaktywna ośrodków CAPLE

 

Więcej informacji w języku polskim odnaleźć można na oficjalnym blogu Instytutu Camõesa w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminów, kosztów i zapisów, jak również przykładowe arkusze egzaminacyjnego dostępne są w języku portugalskim na oficjalnej stronie CAPLE.

Download files
pdf
Daty egzaminów w 2022