Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs "Mia Couto"

Sieć Luzytanistów z Europy Środkowej (RELUCE), Zakład Filologii Portugalskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra im. Vergílio Ferreiry – Instytut Camõesa w Krakowie oraz Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowym konkursie na przekład prozy Mozambijczyka Mii Couto.
 
Konkurs polega na przygotowaniu przekładu krótkiego opowiadania Mii Couto pt. A fogueira (ze zbioru Vozes anoitecidas) i złożenia go w terminie do 9 kwietnia 2017 roku.
 
Zwycięski przekład na język zostanie wydany w pięciojęzycznym zbiorze wspólnie z oryginałem oraz tłumaczeniami na język czeski, słowacki i węgierski, wyłonionymi na drodze konkursów krajowych.
 

Tekst opowiadania

[ Mia Couto - A fogueira ]

Regulamin konkursu

1. Głównym organizatorem konkursu jest RELUCE (Sieć Luzytanistów z Europy Środkowej) z siedzibą w Budapeszcie. Organizatorami polskiej części konkursu są Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego działający we współpracy z Katedrą im. Vergílio Ferreiry w Krakowie oraz Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Konkurs ma na celu promocję literatury krajów portugalskiego obszaru językowego w Polsce oraz stanowi zachętę do rozwijania umiejętności tłumaczeniowych wśród osób rozpoczynających karierę w dziedzinie przekładu literackiego

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w chwili zgłoszenia nie posiadają publikowanego dorobku w zakresie przekładu literackiego. Nie dyskwalifikują uczestnika jedynie publikacje nakładzie mniejszym niż 400 egzemplarzy lub istniejące wyłącznie w obiegu internetowym.

4. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału poprzez nadesłanie samodzielnie wykonanego tłumaczenia opowiadania Mii Couto pt. A fogueira (w zbiorze Vozes anoitecidas, Lizbona 1987).

5. W treści zgłoszenia należy obowiązkowo podać imię i nazwisko autora (lub autorów) przekładu. Osoby, które w chwili zgłoszenia są studentami, powinny podać również nazwę swojej uczelni oraz aktualny rok studiów. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adres poczty elektronicznej, którego użyto przy dokonywaniu zgłoszenia.

6. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną na adres oficinasdetraducao@gmail.com w terminie do 9 kwietnia 2017 roku.

7. Zgłaszany przekład może mieć maksymalnie dwóch autorów. Niezależnie od liczby autorów w przypadku otrzymania wyróżnienia przyznawana jest wyłącznie jedna nagroda.

8. Zgłaszany w konkursie przekład nie może być wcześniej publikowany w żadnej formie (w tym w formie internetowej).

9. Złożone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (przewodniczący), dr hab. Anna Kalewska, prof. UW, dr Jakub Jankowski, dr Gabriel Borowski (sekretarz).

10. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie do 11 kwietnia 2017 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechnienia danych zwycięzców na swojej stronie internetowej oraz na stronach internetowych współorganizatorów.

11. Zwycięski przekład zostanie wydany w pięciojęzycznej publikacji, obejmującej oryginał w języku portugalskim oraz tłumaczenia na język polski, węgierski, słowacki i czeski, wyłoniona na drodze konkursów krajowych. Autor przekładu zobowiązuje się do przeprowadzenia korekty tekstu z uwzględnieniem uwag komisji konkursowej w terminie do 7 dni od chwili ogłoszenia wyników i przekazania uwag. Niewykonanie korekty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z upoważnieniem do wykonania jej przez organizatora.

12. Zgłoszenie przekładu w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wyniki konkursu

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z 28 zgłoszonymi przekładami opowiadania postanowiła wyróżnić następujące prace:

 

I MIEJSCE

Maria Szymańska

 

II MIEJSCE

Daria Mikocka

 

III MIEJSCE

Ewa Urbańczyk

Zuzanna Wilk

 

Zwycięska praca zostanie opublikowana w pięciojęzycznej publikacji, obejmującej oryginał w języku portugalskim oraz tłumaczenia na język polski, węgierski, słowacki i czeski, wyłonione na drodze konkursów krajowych.

Dziękujemy serdecznie za liczne zgłoszenia, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!