Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Portugalistyczne Warsztaty Przekładowe

Portugalistyczne Warsztaty Przekładowe to inicjatywa Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich, Katedry im. Vergílio Ferreiry oraz Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ przeznaczona przede wszystkim dla uczestników studiów pierwszego stopnia, którzy pragnęliby zyskać cenne doświadczenie w zakresie przekładu pisemnego. Udział w wydarzeniu poświadczony będzie certyfikatem, który może okazać się istotny w trakcie poszukiwań pierwszych zleceń. Założeniem warsztatów jest wprowadzenie do specyficznych odmian tłumaczenia pisemnego oraz doskonalenie umiejętności przekładowych w ramach bloków tematycznych prowadzonych przez członków zespołu Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwsza (2014), druga (2015), trzecia (2016), czwarta (2017) oraz piąta (2018) edycja wydarzenia okazały się prawdziwym sukcesem. Poświadczyły to wyniki anonimowych ankiet wypełnionych przez ponad połowę uczestników. Ogólna ocena warsztatów wyniosła 9/10! Uczestnicy zwracali szczególną uwagę na miłą i przyjazną atmosferę, w której odbywała się grupowa burza mózgów pod okiem kompetentnych, wykwalifikowanych prowadzących. Wysoko oceniona została także rzetelna organizacja i rozsądne rozplanowanie wydarzenia, różnorodność bloków tematycznych oraz możliwość spotkania z przedstawicielami różnych ośrodków akademickich.

 

Bloki warsztatowe w edycji 2019

Przekład przysięgły portugalski-polski (4 godz.)
 
Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski - specjalista w zakresie studiów nad przekładem, tłumacz przysięgły języka portugalskiego i francuskiego, prezes Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich, kierownik Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ oraz Katedry im. Vergílio Ferreiry, redaktor naczelny rocznika „Między Oryginałem a Przekładem".
 
Przekład prasowy polski-portugalski (4 godz.)
 
Prowadzenie: mgr Ana Wąs-Martins - absolwentka anglistyki, germanistyki i pedagogiki na Uniwersytecie w Lizbonie, koordynator bloku praktycznej nauki języka portugalskiego w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, współautorka Słownika polsko-portugalskiego i portugalsko-polskiego (2013).
 
Przekład literacki portugalski-polski (4 godz.)

 
Prowadzenie: dr Gabriel Borowski - absolwent filologii portugalskiej oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury, redaktor kilku antologii literatury portugalskojęzycznej, tłumacz tekstów prasowych oraz literatury pięknej, recenzent i redaktor przekładów z języka portugalskiego, współpracownik kilku wydawnictw.

Zaproszenie do udziału w edycji 2019

Zapraszamy serdecznie do udziału w szóstej edycji Portugalistycznych Warsztatów Przekładowych w Krakowie!

Data: 22-23 marca 2019 roku.

Miejsce: Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ.

Koszt udziału: warsztaty bezpłatne.

Limit miejsc: 12.

Organizacja warsztatów: zajęcia poświęcone będą omówieniu różnych rozwiązań tłumaczeniowych oraz dyskusji nad adekwatnością przyjętej strategii. Prowadzący poszczególne bloki mogą prosić o wcześniejsze przełożenie niewielkich tekstów lub o przygotowanie informacji niezbędnych do pracy bieżącej podczas warsztatów. Po zakończeniu warsztatów studenci otrzymają certyfikat wystawiony przez Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ.

Zasady rejestracji: do udziału w warsztatach zapraszamy osoby wykazujące znajomość języka portugalskiego co najmniej na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Grupę priorytetową w toku rejestracji stanowią studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) prowadzonych w dowolnym polskim ośrodku akademickim. W przypadku niezapełnienia limitu miejsc przez studentów trzeciego roku grupa zostanie uzupełniona o studentów pozostałych roczników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracji dokonać należy poprzez wypełnienie do dnia 1 lutego 2019 roku [formularza rejestracyjnego].

Uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu i otrzymają materiały warsztatowe do dnia 15 lutego 2019 roku.

Zakwaterowanie: pierwszym czterem uczestnikom z ośrodków poza Krakowem Instytut Camõesa zapewnia nocleg w pokoju czteroosobowym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem koordynatora warsztatów: gabriel.borowski@uj.edu.pl.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Lista uczestników w edycji 2019

Bartłomiej Basista (Uniwersytet Jagielloński)

Zuzanna Franaszek (Uniwersytet Warszawski)

Karolina Graczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Paulina Kaska (Uniwersytet Warszawski)

Szymon Kowalski (Uniwersytet Warszawski)

Gabriela Kozakiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Monika Kozieł (Uniwersytet Warszawski)

Patrycja Kozieł (Uniwersytet Warszawski)

Aleksandra Kruk (Uniwersytet Warszawski)

Katarzyna Maź (Uniwersytet Warszawski)

Olga Nawrocka (Uniwersytet Jagielloński)

Dominika Paduch (Uniwersytet Warszawski)

Aleksandra Stefańska (Uniwersytet Gdański)

Aleksandra Szprucińska (Uniwersytet Jagielloński)

Program warsztatów w edycji 2019

[PROGRAM PORTUGALISTYCZNYCH WARSZTATÓW PRZEKŁADOWYCH 2019]

Materiały na warsztaty w edycji 2019

Przekład przysięgły portugalski-polski (4 godz.)

Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
 
Uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z systemem sądownictwa i zawodami prawnymi w Polsce i w Portugalii w oparciu o materiały dostępne na stronach internetowych:
 
[ Europejski Portal E-Sprawiedliwość ]

[ O Portal Europeu da Justiça ]

 

Przekład prasowy polski-portugalski (4 godz.)

Prowadzenie: mgr Ana Wąs-Martins
 
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie wstępnej wersji przekładu krótkich materiałów prasowych o zróżnicowanej tematyce (plik poniżej).

 

Przekład literacki portugalski-polski (4 godz.)

Prowadzenie: dr Gabriel Borowski 
 
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie wstępnej wersji przekładu załączonego tekstu (plik poniżej). 
 
 

Download files
zip
PRZEKŁAD PRASOWY
pdf
PRZEKŁAD LITERACKI