Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oferuje zarówno studia pierwszego stopnia (licencjackie) w zakresie filologii portugalskiej o profilu ogólnym (literaturoznawstwo i językoznawstwo), jak i studia drugiego stopnia (magisterskie) w zakresie filologii portugalskiej na specjalizacji przekładoznawczej.

Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się jednostek na Wydziale Filologicznym UJ, konsekwetnie podnosząc kwalifikacje doświadczonych wykładowców oraz stale poszerzając grono pracowników naukowo-dydaktycznych o młodych, dynamicznych członków zespołu.

Katedra im. Vergílio Ferreiry

W roku 2008 ekipa Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ została uhonorowana tytułem "Katedry Instytutu Camõesa". Jednostka stanowi dzięki temu część elitarnej sieci kilkunastu tego rodzaju placówek istniejących w Europie, obydwu Amerykach, Afryce, Australii i Oceanii.

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua w Lizbonie wspiera finansowo prowadzone badania naukowe, bibliotekę, ofertę dydaktyczną Zakładu oraz wydarzenia popularyzatorskie mające na celu promocję kultury krajów portugalskiego obszaru językowego. 

Katedra prezentuje i promuje różnorodność i bogactwo Luzofonii poprzez projekty przekładowe, pokazy filmów, spotkania autorskie oraz inne działania edukacyjne oraz animacyjno-popularyzatorskie, w których czynny udział biorą członkowie Koła Naukowego Portugalistów.