Koło Naukowe Portugalistów UJ

Koło Naukowe Portugalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało w 2009 roku. Zostało założone przez grupę studentów-pasjonatów, którzy swoimi ciekawymi inicjatywami starali się zainteresować jak największe grono odbiorców. 
 
Koło Naukowe Portugalistów ma na celu ukazanie wielobarwnej kultury krajów luzofońskich oraz poszerzanie wiedzy studentów filologii portugalskiej. Założeniem Koła jest umożliwienie spotkania studentów, którzy bez względu na poziom zaawansowania w nauce języka chcą podyskutować na intrygujące ich tematy, rozwinąć swoje zainteresowania naukowe oraz zdobyć cenne kwalifikacje zawodowe. Koło Naukowe Portugalistów realizuje swoje cele w ścisłej współpracy z Katedrą im. Vergílio Ferreiry w Krakowie.

Regularne działania Koła Naukowego Portugalistów:

  • organizacja stoiska portugalistycznego podczas corocznego Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie oraz Dnia Otwartego UJ, promujących ofertę krakowskich uczelni
  • organizacja corocznego spotkania świątecznego portugalistów oraz współorganizacja Wigilii Panromańskiej IFR UJ
  • organizacja spotkań tematycznych, m.in. imprez integracyjnych dla pierwszego roku studiów oraz dorocznego spotkania upamiętniającego Rewolucję Goździków
  • organizacja wyjazdów studentów na wydarzenia organizowane w innych ośrodkach portugalistycznych

Ostatnie projekty Koła Naukowego Portugalistów:

  • przekład fragmentów prozy Luísa Cardoso wydanych z okazji dziesięciolecia niepodległości Timoru Wschodniego w zbiorze Timor Lorosa'e ("Roman", numer specjalny 2012)
  • organizacja ogólnopolskiego konkursu na przekład piosenki portugalskojęzycznej "LeTradução" (2013)
  • przekład audiowizualny na potrzeby Brazylijskiego Lata Filmów w Krakowie organizowanego przez Fundację Lusorizonte (2013)
  • udział w Nocy Języków 2015 i 2016

Władze Koła Naukowego Portugalistów w roku akademickim 2020/2021:

Prezes: Bartek Basista
 
Wiceprezeski: Małgorzata Kremer, Emilia Majgier, Magdalena Olszewska i Julia Książek
 
Sekretarz: Anna Zielińska
 
Skarbnik: Kinga Grudzień
 
 
Opiekunowie: dr Natalia Czopek i dr Gabriel Borowski
 
 
Kontakt: Bartek Basista (bartek.basista@student.uj.edu.pl), dr Natalia Czopek (natalia.1.czopek@uj.edu.pl) lub dr Gabriel Borowski (gabriel.borowski@uj.edu.pl). Koło Naukowe Portugalistów ma do dyspozycji pokój naukowy nr 222 w nowym budynku Collegium Paderevianum II (al. Mickiewicza 9A, 2. piętro).