Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy Brzozowski

Zdjęcie: Jerzy BrzozowskiSpecjalista w zakresie literatury porównawczej i studiów nad przekładem, kierownik Katedry im. Vergílio Ferreiry przy Instytucie Camõesa, redaktor naczelny rocznika Między Oryginałem a Przekładem. Opublikował m. in. Images du Brésil dans la littérature française 1822-1888 (Wydawnictwo Abrys, Kraków, 2001), Czytane w przekładzie (Wydawnictwo ATH, Bielsko, 2009), Stanąć po stronie tłumacza: zarys poetyki opisowej przekładu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011), Autour de la traduction (Editions Orizons, Paris, 2015) oraz około 100  artykułów poświęconych literaturze francuskiej, brazylijskiej i portugalskiej oraz teorii i krytyce przekładu. [więcej...]

dr hab. Przemysław Dębowiak

Zdjęcie: Przemysław DębowiakUkończył studia magisterskie w zakresie filologii francuskiej oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Socrates-Erasmus. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008, 2016–2019) oraz Rumuńskiego Instytutu Kultury (2009). Laureat nagród Rektora UJ za działalność naukową (2013, 2015) i za wysoką jakość pracy dydaktycznej (2016, 2018, 2021). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. La formation diminutive dans les langues romanes. Étude morphologique et sémantique. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu historyczno-porównawczego językoznawstwa romańskiego, a także serii podręczników Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka (nakładem wydawnictwa Preston Publishing). Wykonawca w kilku projektach krajowych i międzynarodowych: Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, Wielki słownik języka polskiego PAN (WSJP PAN), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom), Atlas Linguarum Europae (ALE), Ogólnosłowiański Atlas Językowy / Общеславянский Лингвистический Атлас (OLA). Od 2021 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ. Współpracuje z Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [więcej...]

dr Natalia Czopek

Zdjęcie: Natalia CzopekUkończyła studia w zakresie filologii hiszpańskiej na UJ i obroniła pracę magisterską zatytułowaną Implantação e situação actual da língua portuguesa em África. W roku akademickim 2002/2003 studiowała na Uniwersytecie w Coimbrze. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną O subjuntivo / o conjuntivo como um dos meios de expressão de modalidade nas línguas espanhola e portuguesa. Obecnie jest adiunktem w ZFPiP, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego i hiszpańskiego, gramatyki opisowej języka portugalskiego oraz proseminarium językoznawcze. Pełni również funkcję opiekuna Koła Naukowego Portugalistów. W latach 2002, 2007 i 2016-2017 była stypendystką Instytutu Camõesa, natomiast w 2009 roku - Collegium Invisibile. [więcej...]

dr Gabriel Borowski

Zdjęcie: Gabriel BorowskiAbsolwent filologii portugalskiej (specj. przekładoznawcza) oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury (specj. anglojęzyczna) na UJ. W 2015 roku obronił na UJ rozprawę doktorską. Jako laureat pierwszej edycji programu MNiSW „Diamentowy Grant" kierował projektem pt. Tożsamość (w) brazylijskiej powieści autonarracyjnej. Obecnie kieruje grantem pt. Transkreacje: antologia tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stypendysta Instytutu Camõesa (2021) oraz programu Connecting Emerging Literary Artists 2019-2023Członek Stowarzyszenia Tłumaczy LiteraturyInternational Association for Translation and Intercultural Studies, korespondent Ośrodka Badań Literatur i Kultur Portugalskojęzycznych i Europejskich Uniwersytetu Lizbońskiego, współpracownik Centrum Badań Przekładoznawczych UJ. Laureat m.in. nagrody JM Rektora UJ za działalność organizacyjną (2017), dydaktyczną (2018, 2020) oraz za podnoszenie jakości dydaktyki na UJ (2019). Tłumacz literatury i tłumacz ustny. Kierownik Pracowni Studiów Brazylijskich UJ. [więcej...]

dr Anna Rzepka

Zdjęcie: Anna RzepkaAbsolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przygotowała rozprawę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa iberyjskiego (literatura hiszpańska i portugalska doby średniowiecza w ujęciu porównawczym). Zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej łączy zainteresowania i tematy z zakresu dawnych literatur iberyjskich, portugalskiej oraz hiszpańskiej. W latach 2008-2011 prowadziła badania nad rękopisami iberyjskimi z księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. [więcej...]

dr Anna Wolny

Zdjęcie: Anna Wolny

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie w zakresie filologii portugalskiej, Studium Pedagogiczne UJ oraz podyplomowe studia nauczania języka polskiego jako obcego. Studiowała w Lizbonie w ramach programu Socrates/Erasmus oraz na Uniwersytecie Federalnym Stanu Paraná w Kurytybie. Od października 2010 roku zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim (początkowo jako lektorka, następnie jako asystent), uczyła również w wielu szkołach językowych (Buena Vista, Empik, Accent, JCJ) oraz prowadziła dodatkowe zajęcia z języka portugalskiego w ZSO nr 7 w Krakowie. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną Nem polonesa nem judia. A imagem da polaca na literatura brasileira do século XX. [więcej...]

dr Marina Izaki Gómez

Zdjęcie: Marina Izaki Gómez

Ukończyła studia licencjackie w zakresie portugalistyki (2010), a następnie uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy pt. Professores em formação: significados construídos no processo de interação na sala de aula de português língua estrangeira (stypendium FAPESP, 2013) oraz doktora w dziedzinie językoznawstwa na podstawie rozprawy pt. Saberes docentes e desafios no ensino de português língua estrangeira na atuação de professores em formação (stypendium CAPES, 2018) na Uniwersytecie Federalnym São Carlos (UFSCar). W trakcie studiów doktoranckich odbyła staż na Uniwersytecie Paryskim (2015-2016) oraz uczestniczyła w programie szkoleń dla nauczycieli języka portugalskiego jako obcego w Ambasadzie Brazylii w Paryżu. Od 2012 roku jest egzaminatorką CELPE-Bras. Prowadziła zajęcia w ramach międzynarodowego programu pomocy humanitarnej dla Haitańczyków (w Brazylii) oraz programu Więcej Lekarzy dla Brazylii (na Kubie). [więcej...]

mgr Ana Isabel Wąs-Martins

Zdjęcie: Ana Wąs-MartinsUkończyła studia filologiczne w zakresie anglistyki oraz germanistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Lizbonie, a następnie dwuletnie studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogika ze specjalizacją w zakresie dydaktyki języka angielskiego i niemieckiego. Posiada świadectwo CIAL ukończenia kursu nauczycielskiego w zakresie nauczania języka portugalskiego jako obcego (Ensino do Português como Língua Estrangeira - EPLE). Od 1999 pracuje jako nauczyciel języków obcych, a od roku 2005 uczy języka portugalskiego i przekładu z języka polskiego na portugalski w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Brała udział w przegotowaniu materiałów dydaktycznych dla Portalu Nauczyciela Języka Portugalskiego Jako Obcego  prowadzonego przez Międzynarodowy Instytut Języka Portugalskiego. Pełni funkcje koordynatora praktycznego nauczania języka portugalskiego oraz odpowiada za egzaminy CAPLE przeprowadzane przez Instytut Camõesa na UJ . [więcej...]

mgr Maria Isabel Louro Pinto Fraústo

Foto: Maria Isabel Louro Pinto FraustoUkończyła studia licencjackie w zakresie portugalistyki (2013), studia drugiego stopnia w zakresie historii sztuki, dziedzictwa i turystyki kulturalnej (2015) oraz studia magisterskie w zakresie nauczania języka portugalskiego jako języka obcego i drugiego (2017) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Coimbrze. Prowadziła zajęcia w Lahrech Education Center w Bildzie w Algierii (2015) oraz na Universidad Centroamericana José Simeón Canas w San Salvador (2016). Brała udział w licznych projektach dotyczących nauczania języka portugalskiego jako obcego, m.in.  E-LENGUA@UC (E-Learning Novelties Towards the Goal of a Universal Acquisition of Foreign and Second Language) oraz w tworzeniu Portalu Nauczyciela Języka Portugalskiego Jako Obcego, gdzie układała materiały dydaktyczne ukierunkowane na nauczanie języka portugalskiego jako języka odziedziczonego. [więcej...]

mgr Justyna Pielucha

Zdjęcie: Justyna PieluchaAbsolwentka polonistyki-komparatystyki oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego. Studiowała na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Sokrates-Erasmus. Od 2016 roku uczyła języka portugalskiego w prywatnych szkołach językowych (Porto Alegre, Profi-Lingua, ILI). W ramach Stypendium  Rządu Chińskiego odbyła staż dydaktyczny na Uniwersytecie Języków Obcych w Pekinie. W roku 2019 była stypendystką Instytutu Camõesa. Prowadziła również zajęcia z języka polskiego i literatury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim. [więcej...]