dr Anna Rzepka

Zdjęcie: Anna RzepkaAbsolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przygotowała rozprawę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa iberyjskiego (literatura hiszpańska i portugalska doby średniowiecza w ujęciu porównawczym). Zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej łączy zainteresowania i tematy z zakresu dawnych literatur iberyjskich, portugalskiej oraz hiszpańskiej. W latach 2008-2011 prowadziła badania nad rękopisami iberyjskimi z księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. 

Adres e-mail: a.rzepka@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • dawne literatury iberyjskie
  • literatura portugalska
  • literatura hiszpańska

Projekty badawcze

Nazwa projektu: Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze "berlińskim" w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie

Data realizacji: 2008-2011 

Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy (EEA Grants)

Opis: członek zespołu badawczego Fibula, zajmującego się badaniem dawnych rękopisów romańskich. Oficjalna strona projektu: Fibula.

Publikacje