mgr Justyna Pielucha

Zdjęcie: Justyna PieluchaAbsolwentka polonistyki-komparatystyki oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego. Studiowała na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Sokrates-Erasmus. Od 2016 roku uczyła języka portugalskiego w prywatnych szkołach językowych (Porto Alegre, Profi-Lingua, ILI). W ramach Stypendium Rządu Chińskiego odbyła staż dydaktyczny na Uniwersytecie Języków Obcych w Pekinie. W roku 2019 była stypendystką Instytutu Camõesa. Prowadziła również zajęcia z języka polskiego i literatury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim. 

Adres e-mail: justyna.pielucha@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • metodyka nauczania języków obcych
  • nauczanie polskiego jako języka trzeciego w kontekście portugalskim
  • nauczanie portugalskiego jako języka trzeciego w kontekście polskim