dr Natalia Czopek

Zdjęcie: Natalia CzopekUkończyła studia w zakresie filologii hiszpańskiej (specjalizacja językoznawcza) na UJ i obroniła pracę magisterską zatytułowaną Implantação e situação actual da língua Portuguesa em África. W roku akademickim 2002/2003 studiowała na Uniwersytecie w Coimbrze. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz, prof. UMCS zatytułowaną O subjuntivo / o conjuntivo como um dos meios de expressão de modalidade nas línguas espanhola e portuguesa. Obecnie jest adiunktem w ZFPiP, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego i hiszpańskiego, gramatyki opisowej języka portugalskiego (leksykologia, morfologia, składnia) oraz proseminarium językoznawcze. W latach 2008-2011 była członkiem zespołu badawczego w projekcie Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze "berlińskim" w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Pełni również funkcję opiekuna Koła Naukowego Portugalistów. W latach 2002, 2007 i 2016-2017 była stypendystką Instytutu Camõesa, natomiast w 2009 roku - Collegium Invisibile UJ.

Adres e-mail: natalia.1.czopek@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • morfologia i składnia języka portugalskiego i hiszpańskiego
  • językoznawstwo kontrastywne
  • języki kreolskie na bazie portugalskiego
  • socjolingwistyka
  • nauczanie portugalskiego jako języka trzeciego w kontekście polskim

Projekty badawcze

Nazwa projektu: Nauczanie portugalskiego jako języka trzeciego w kontekście polskim.

Okres realizacji: od 2017 roku

Źródło finansowania: projekt indywidualny częściowo finansowany przez Katedrę Vergílio Ferreiry i przez Instytut Filologii Romańskiej UJ. 

 

Nazwa projektu: Sytuacja języka portugalskiego na wyspie São Vicente (Republika Zielonego Przylądka).

Okres realizacji: od 2011 roku

Źródło finansowania: projekt indywidualny częściowo finansowany przez Instytut Camõesa (stypendium programu Fernão Mendes Pinto, 10 miesięcy)

 

Nazwa projektu: Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze "berlińskim" w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie

Data realizacji: 2008-2011 

Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy (EEA Grants)

Opis: członek zespołu badawczego Fibula, zajmującego się badaniem dawnych rękopisów romańskich. Oficjalna strona projektu: Fibula.

Publikacje