dr Gabriel Borowski

Zdjęcie: Gabriel BorowskiAbsolwent filologii portugalskiej (specj. przekładoznawcza) oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury (specj. anglojęzyczna) na UJ. W 2015 roku obronił na UJ rozprawę doktorską. Jako laureat pierwszej edycji programu MNiSW „Diamentowy Grant" kierował projektem pt. Tożsamość (w) brazylijskiej powieści autonarracyjnej. Obecnie kieruje grantem pt. Transkreacje: antologia tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stypendysta Instytutu Camõesa (2021) oraz programu Connecting Emerging Literary Artists 2019-2023Członek Stowarzyszenia Tłumaczy LiteraturyInternational Association for Translation and Intercultural Studies, korespondent Ośrodka Badań Literatur i Kultur Portugalskojęzycznych i Europejskich Uniwersytetu Lizbońskiego, współpracownik Centrum Badań Przekładoznawczych UJ. Laureat m.in. nagrody JM Rektora UJ za działalność organizacyjną (2017), dydaktyczną (2018, 2020) oraz za podnoszenie jakości dydaktyki na UJ (2019). Tłumacz literatury i tłumacz ustny. Kierownik Pracowni Studiów Brazylijskich UJ.

Adres e-mail: gabriel.borowski@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • literatura brazylijska XIX, XX i XXI wieku
  • przekład literacki
  • antropologia i literatura

Projekty badawcze

Nazwa: Tożsamość (w) brazylijskiej powieści autonarracyjnej

Okres realizacji: 2012-2016

Źrodło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis: kierownik indywidualnego projektu badawczego mającego na celu prześledzenie zróżnicowanych przejawów powieściowych autonarracji o charakterze wspomnieniowym w literaturze brazylijskiej w ujęciu diachronicznym (od niepodległości politycznej do tzw. "pokolenia dwóch zer", tj. autorów debiutujących po roku 2000) ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Machado de Assia, Graciliano Ramosa i Guimarãesa Rosy. Projekt realizowany pod opieką naukową prof. dr Reginy Przybycien.

 

Nazwa: Transkreacja: antologia tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa

Okres realizacji: od 2018

Źrodło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Opis: projekt ma na celu publikację pierwszej polskiej antologii najważniejszych tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa (1929-2003), brazylijskiego tłumacza i teoretyka przekładu, filozofa języka oraz jednego z założycieli ruchu poezji konkretnej. Dotychczasowe rozpoznanie bibliograficzne wskazuje, iż projekt ma charater pionierski w skali polskiej humanistyki, natomiast opublikowany w 2012 roku artykuł pt. „Transkreacja: myśl przekładowa Haroldo de Camposa" (Przekładaniec, nr 26) stanowi pierwszy polski tekst o charakterze naukowym poświęcony figurze brazylijskiego tłumacza i translatologa, natomiast esej "Tradycja, transkreacja, transkulturacja" (Przekładaniec, nr 33) to pierwszy przekład tekstu Camposa na język polski.

 

 

Nazwa: Recepcja literatury brazylijskiej i portugalskiej w Polsce

Okres realizacji: w trakcie

Opis: projekt ma na celu zapełnienie luki w badaniach nad polską recepcją literatur zagranicznych poprzez prześledzenie przejawów obecności literatur luzofońskich (w szczególności literatury brazylijskiej) w Polsce.

 

Publikacje