Konkurs na przekład poezji Fernando Pessoi

Stowarzyszenie Luzytanistów Polskich we współpracy z Zakładem Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrą im. Vergílio Ferreiry w Krakowie mają zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie na przekład poezji Fernando Pessoi.

Twórczość poetycka Fernando Pessoi to w polskiej przestrzeni literackiej zjawisko obecne od co najmniej kilkunastu lat. Istotne w tym względzie były dwa numery „Literatury na Świecie" (10-11-12/2002, poświęcony również B. Cendrarsowi i G. Ungarettiemu, oraz monograficzny – 3-4/2013), przekłady Mensagem/Przesłanie (2006) oraz Poezje zebrane Alberta Caeiro (2011), nie wspominając o ukazujących się tłumaczeniach prozy i dramatu. O uznaniu, jakim dzieło Portugalczyka cieszy się w Polsce, oraz o wciąż rosnącym gronie zainteresowanych nim specjalistów świadczy również tom Powinowactwa Pessoi (2013). Pragnęlibyśmy, aby rok 2015 przyniósł kolejny cenny wkład w proces budowania wizerunku autora nad Wisłą. Nie bez znaczenia jest zresztą sama data, konkurs wpisuje się bowiem w obchody stulecia publikacji dwóch numerów przeglądu „Orpheu", głównego organu portugalskiego modernizmu.

Celem konkursu jest tym samym zwiększenie zasięgu refleksji nad dziedzictwem portugalskiego modernizmu, promocja inicjatyw przekładowych z języka portugalskiego w Polsce oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tłumaczy – w szczególności młodych, którzy nie posiadają jeszcze publikowanego dorobku w zakresie przekładu literackiego.

Do konkursu zgłosić można przekłady maksymalnie dwóch spośród sześciu utworów wybranych ze względu na ich ilustratywność w odniesieniu do ortonimicznej twórczości Fernando Pessoi. 

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 października 2015 roku.

Najlepsze z przedstawionych w konkursie przekładów zaprezentowane zostaną podczas spotkania poświęconego poezji portugalskiej w ramach cyklu „Transpoetica" organizowanego przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie we współpracy z Zakładem Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ w nawiązaniu do stulecia publikacji przeglądu „Orpheu". Podczas wydarzenia wręczone zostaną także wyróżnienia dla autorów najlepszych tłumaczeń. Przewidywany termin spotkania to ostatni kwartał 2015 roku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem konkurs.pessoa@gmail.com.

 

[ szczegółowy regulamin wraz z utworami konkursowymi ]

Wyniki konkursu

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu na przekład poezji Fernando Pessoi:
 
1. miejsce

Aleksandra Bazior
za przekład Jestem uciekinierem
 
 
wyróżnienia
 
Kamila Wiśniewska
za przekład Jestem uciekinierem
 
Joanna Dudek
za przekład Autopsychografia
 
Alicja Górniaczyk
za przekład O, to!
 
Maria Mirecka i Piotr Wymysłowski
za przekład Kot, co figluje na drodze
 
 
 
Oceny dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
 
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (przewodniczący Komisji), 
dr Natalia Czopek, 
dr Przemysław Dębowiak, 
dr Anna Rzepka, 
mgr Monika Bogusz, 
mgr Ana Wąs-Martins, 
mgr Anna Wolny, 
dr Gabriel Borowski (sekretarz Komisji).