Rekrutacja na studia

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ oferuje możliwość podjęcia zarówno studiów pierwszego stopnia (licencjackich) jak i drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie filologii portugalskiej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami programów studiów oraz zasad ubiegania się o przyjęcie.

 

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

Limit przyjęć: 40 miejsc

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada staranne wykształcenie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. Studia filologiczne wykraczają znacznie poza praktyczną naukę języka oferowaną w komercyjnych szkołach językowych, jako że szkolą profesjonalnych tłumaczy, redaktorów, wydawców i dziennikarzy, ale także przewodników turystycznych, nauczycieli oraz specjalistów w branży IT.

Dyplom studiów pierwszego stopnia umożliwia podjęcie pracy w licznych placówkach wymagających znakomitej znajomości języka portugalskiego oraz rozeznania w historii i kulturze krajów luzofońskich.

Więcej informacji 

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

Limit  przyjęć: 20 miejsc

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada wiedzę i umiejętności wyróżniające go na polskim i zagranicznym rynku pracy. Znakomita znajomość języka portugalskiego w połączeniu z umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu przekładu pisemnego i ustnego otwierają drogę do kariery w branży tłumaczeniowej i dyplomacji, jak również w dynamicznie rozwijającej się branży IT, dydaktyce językowej oraz w turystyce.

Doświadczenie ostatnich lat wskazuje na niemalże stuprocentową zatrudnialność naszych absolwentów. Wielu studentów podejmuje pracę jeszcze przed złożeniem pracy magisterskiej, której obrona oznacza jednak coraz częściej warunek późniejszego awansu.

Więcej informacji