Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

O jednostce

Zakład Filologii Portugalskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadzi zarówno studia pierwszego stopnia (licencjackie) w zakresie filologii portugalskiej o profilu ogólnym (literaturoznawstwo i językoznawstwo), jak i studia drugiego stopnia (magisterskie) w zakresie filologii portugalskiej na specjalizacji przekładoznawczej.