Ir à página principal

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

Skip banner

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

link do strony Zakładu Filologii Portugalskiej UJ na Facebooku

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

link do oficjalnej strony Instytutu Camõesa

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

link do strony internetowej Koła Naukowego Portugalistów

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

Limit przyjęć: 20 miejsc

Językiem portugalskim jako językiem ojczystym posługuje się około 220 milionów ludzi, co sytuuje go w czołówce języków o największej liczbie rodzimych użytkowników na świecie. Jest to trzeci (po angielskim i hiszpańskim) największy język europejski, mający status języka urzędowego w dziewięciu krajach na czterech kontynentach, w tym w Portugalii, kraju członkowskim Unii Europejskiej, oraz w Brazylii, będącej w pierwszej dziesiątce krajów o największej gospodarce na świecie. Przekłada się to na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie komunikacji międzykulturowej w języku portugalskim, posiadających wiedzę i umiejętności znaczenie wykraczające poza ofertę dydaktyczną szkół językowych.

Struktura kierunku oraz przewidywane cele i efekty kształcenia są unikalne w skali uczelni, miasta i regionu, wyróżniając się m.in. rozbudowanym programem nauczania w zakresie przekładu pisemnego i ustnego w parze językowej polski-portugalski w dziedzinie prawa, administracji, handlu, turystyki, prasy, nowych mediów i literatury.

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra filologii portugalskiej. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu magisterskiego. Co najmniej 30% zajęć stanowią przedmioty do wyboru.

Wielu absolwentów kierunku podejmuje pracę w dużych międzynarodowych przedsiębiorstwach, w tym w licznych firmach dynamicznie rozwijających swoje ośrodki w Polsce południowej. Przewidywane cele kształcenia na kierunku filologia portugalska obejmują również potrzeby otoczenia społecznego w zakresie komunikacji międzykulturowej w dobie globalizacji, przygotowując absolwentów do podjęcia roli pośredników w kontaktach z portugalskojęzyczną społecznością na świecie.

Absolwenci studiów drugiego stopnia w zakresie filologii portugalskiej są przygotowani również do podjęcia pracy w wydawnictwach, organizacjach pozarządowych, firmach turystycznych, placówkach dyplomatycznych, instytucjach nauki oraz do rozpoczęcia samodzielnej praktyki w zawodzie tłumacza.

Zobacz program studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Postępowanie rekrutacyjne

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UJ, do którego możesz przejśc klikając tutaj