Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony Zakładu Filologii Portugalskiej UJ na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do oficjalnej strony Instytutu Camõesa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony internetowej Koła Naukowego Portugalistów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikat znajomości języka portugalskiego jako obcego

baner egzaminy CAPLE

Zakład Filologii Portugalskiej UJ to jeden z czterech (obok Warszawy, Lublina i Poznania) ośrodków w Polsce przeprowadzających egzamin pozwalający uzyskać certyfikaty i dyplomy uznawane przez Association of Language Testers in Europe (ALTE):

 • ACESSO (Certyfikat Acesso Ao Português)
 • CIPLE (Certyfikat znajomości języka portugalskiego na poziomie początkowym)
 • DEPLE (Dyplom znajomości języka portugalskiego na poziomie podstawowym) 
 • DIPLE (Dyplom znajomości języka portugalskiego na poziomie średniozaawansowanym)
 • DAPLE (Dyplom znajomości języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym)
 • DUPLE (Dyplom uniwersytecki znajomości języka portugalskiego)

Certyfikaty i dyplomy wydawane są przez Ośrodek Oceny Znajomości Języka Portugalskiego jako Obcego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Lizbońskiego (Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira – CAPLE da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).

Za przeprowadzane w Krakowie egzaminy CAPLE odpowiada mgr Ana Isabel Wąs-Martins.

Egzaminy w Krakowie odbywają się co roku w maju i w listopadzie

Interaktywna mapa ośrodków przeprowadzających egzaminy na świecie:

mapa interaktywna ośrodków CAPLE

 

Więcej informacji w języku polskim odnaleźć można na oficjalnym blogu Instytutu Camõesa w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminów, kosztów i zapisów, jak również przykładowe arkusze egzaminacyjnego dostępne są w języku portugalskim na oficjalnej stronie CAPLE.

Daty egzaminów w 2024 roku 

Maj 2024:

 • CIPLE - 16 maja 
 • DEPLE - 15 maja
 • DIPLE - 14 maja
 • DAPLE - 16 maja
 • DUPLE - 15 maja 

Listopad 2024:

 • CIPLE - 14 listopada
 • DEPLE - 13 listopada
 • DIPLE - 12 listopada
 • DAPLE - 14 listopada
 • DUPLE - 13 listopada 

Ośrodek egzaminacyjny w Krakowie NIE wysyła certyfikatów pocztą za granicę. Pocztowa wysyłka certyfikatów na terenie Polski jest brana pod uwagę wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych.