O jednostce

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oferuje zarówno studia pierwszego stopnia (licencjackie) w zakresie filologii portugalskiej o profilu ogólnym (literaturoznawstwo i językoznawstwo), jak również studia drugiego stopnia (magisterskie) w zakresie filologii portugalskiej na specjalizacji przekładoznawczej.

Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się jednostek na Wydziale Filologicznym UJ, konsekwetnie podnosząc kwalifikacje doświadczonych wykładowców oraz stale poszerzając grono pracowników naukowo-dydaktycznych o młodych, dynamicznych członków zespołu.

W roku 2008 ekipa Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ została uhonorowana tytułem "Katedry Instytutu Camõesa". Jednostka stanowi dzięki temu część elitarnej sieci kilkunastu tego rodzaju placówek istniejących w Europie, obydwu Amerykach, Afryce, Australii i Oceanii. Camões - Instituto da Cooperação e da Língua w Lizbonie wspiera finansowo prowadzone badania naukowe, bibliotekę, ofertę dydaktyczną Zakładu oraz wydarzenia popularyzatorskie mające na celu promocję kultury krajów portugalskiego obszaru językowego.

Zapraszamy do zapoznania się m.in. z ofertą dydaktyczną Zakładu, dostępnymi programami wymian zagranicznych, profilami członków zespołu naukowo-dydaktycznego, informacjami o rekrutacji na pierwszy oraz na drugi stopień studiów.

Kontakt

 

ZAKŁAD FILOLOGII PORTUGALSKIEJ
I PRZEKŁADOZNAWSTWA UJ

Adres: al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków

Telefon: 12 663 43 98

E-mail: filologia.portugalska@uj.edu.pl