Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Brasiliana" w księgozbiorze Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (2013)

Pokaz ze zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej, towarzyszący I Kongresowi Luzytanistów Polskich, odbył się w dniu 26 września 2013 roku. Pokaz został zorganizowany przez Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ wraz z Biblioteką Jagiellońską, a jego kuratorkami były mgr Małgorzata Kusak (BJ) i dr Anna Rzepka (IFR UJ). Uczestnikom kongresu zaprezentowano serię cennych i unikatowych obiektów z księgozbioru BJ o zróżnicowanym charakterze, tj. kartograficznym, ikonograficznym, rękopiśmiennym i starodrucznym, z okresu od początków XVI wieku do pierwszych dekad XVIII stulecia. Zgodnie z ogólnym zamysłem pokazu, eksponowane obiekty ukazały stopniowe pozyskiwanie i przybliżanie odbiorcom w Europie wiedzy na temat Brazylii, m. in. w dziedzinie historii, geografii, kartografii, etnografii, medycyny, czy przyrodoznawstwa.

Brasiliana w księgozbiorze Bilbioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Pokaz ze zbiorów specjalnych. I Konres Luzytanistów Polskich. 26 września 2013 roku. Biblioteka Jagiellońska