Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony Zakładu Filologii Portugalskiej UJ na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do oficjalnej strony Instytutu Camõesa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony internetowej Koła Naukowego Portugalistów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Bartłomiej Basista

mgr Bartłomiej Basista

bartlomiej.basista@uj.edu.pl

Wizytówka w systemie USOSweb

Ukończył studia licencjackie oraz magisterskie w zakresie filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc z wyróżnieniem pracę magisterską poświęconą polskim przekładom poezji Fernanda Pessoi. Zatrudniony w Zakładzie Filologii Portugalskiej od 2021 roku, najpierw na stanowisku lektora, a następnie asystenta dydaktycznego. Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego, ćwiczenia z gramatyki opisowej języka portugalskiego oraz lektorat języka portugalskiego w Instytucie Filologii Romańskiej. Pełni funkcje koordynatora lektoratu języka portugalskiego, opiekuna Koła Naukowego Portugalistów i redaktora strony internetowej Zakładu Filologii Portugalskiej. Pracuje także w Centrum Języków Śródziemnomorskich Sensapolis w Krakowie, gdzie uczy języka portugalskiego i opracowuje metodykę działań dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi do pracy online. 

Zainteresowania naukowe

  • nauczanie j.portugalskiego jako obcego
  • zastosowanie nowoczesnych narzędzi w nauczaniu języków obcych
  • tłumaczenie audiowizualne