Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony Zakładu Filologii Portugalskiej UJ na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do oficjalnej strony Instytutu Camõesa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony internetowej Koła Naukowego Portugalistów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bartosz Dondelewski

dr Bartosz Dondelewski

bartosz.dondelewski@uj.edu.pl

Wizytówka w systemie USOSweb

Absolwent Filologii Hiszpańskiej UJ i Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. La identidad y el cambio en A Fala de Xálima (UJ, 2020). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na socjolingwistyce i dialektologii Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawią go szczególnie języki mniejszościowe oraz dynamiki ideologiczne i tożsamościowe obecne w społecznościach, które się nimi posługują. Bada je przy użyciu narzędzi językoznawstwa społeczno-kulturowego i antropologii językowej. Jest także członkiem Asociación Internacional de Estudos Galegos oraz pracuje w grupie badawczej Otra Iberia (UW), zajmującej się językami, literaturami i kulturami minoryzowanymi Półwyspu Iberyjskiego. Pełni rolę promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Justyny Haftki (UJ). Pracuje również jako tłumacz pisemny i ustny j. hiszpańskiego i portugalskiego. Specjalizuje się w tematyce prawniczej i technicznej.

Zainteresowania naukowe

  • socjolingwistyka
  • dialektologia 
  • języki mniejszościowe
  • antropologia językowa 

Publikacje i projekty