Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony Zakładu Filologii Portugalskiej UJ na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do oficjalnej strony Instytutu Camõesa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony internetowej Koła Naukowego Portugalistów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Zakładu Filologii Portugalskiej, Kierownik kierunku Filologia Portugalska

dr hab. Natalia Czopek

dr hab. Natalia Czopek

natalia.1.czopek@uj.edu.pl

Wizytówka w systemie USOSweb

Ukończyła studia w zakresie filologii hiszpańskiej (specjalizacja językoznawcza) na UJ i obroniła pracę magisterską zatytułowaną Implantação e situação actual da língua Portuguesa em África. W roku akademickim 2002/2003 studiowała na Uniwersytecie w Coimbrze. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz, prof. UMCS zatytułowaną O subjuntivo / o conjuntivo como um dos meios de expressão de modalidade nas línguas espanhola e portuguesa. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Filologii Portugalskiej, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego, gramatyki opisowej języka portugalskiego (morfologia, składnia, semantyka, socjolingwistyka) oraz seminarium językoznawcze. W latach 2008-2011 była członkiem zespołu badawczego w projekcie Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze "berlińskim" w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. W latach 2002, 2007 i 2016-2017 była stypendystką Instytutu Camõesa, w 2009 r. Collegium Invisibile UJ oraz w 2014 r. Associação Internacional de Lusitanistas. W 2021 r. opublikowała monografię zatytułowaną O fenómeno de transferência interlinguística gramatical na aprendizagem do português L3 no contexto do ensino superior polaco. O caso do modo conjuntivo (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Od 1 września 2019r. współpracuje z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu, gdzie prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej (leksykologia, historia języka) oraz praktycznej nauki języka portugalskiego i kultury krajów portugalskojęzycznych. Ukończyła zagraniczne szkolenia dydaktyczne organizowane przez Uniwersytet w Gandawie (Masters of Didactics) oraz Uniwersytet w Groningen (Masters of Didactics Advanced). Od 1 grudnia 2021r. pełni funkcję kierownika zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego w międzynarodowym projekcie Romance Languages for Slavic Speaking University Students (LMOOC4Slav). Od 1 października 2023r. pełni funkcje kierownika Zakładu Filologii Portugalskiej UJ oraz kierownika kierunku Filologia Portugalska.  

Zainteresowania naukowe

  • morfologia i składnia języka portugalskiego i hiszpańskiego
  • językoznawstwo kontrastywne
  • języki kreolskie na bazie portugalskiego
  • socjolingwistyka
  • nauczanie portugalskiego jako języka trzeciego w kontekście polskim

Publikacje i projekty