Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Natalia Czopek

natalia.1.czopek@uj.edu.pl

Wizytówka w systemie USOSweb

Ukończyła studia w zakresie filologii hiszpańskiej (specjalizacja językoznawcza) na UJ i obroniła pracę magisterską zatytułowaną Implantação e situação actual da língua Portuguesa em África. W roku akademickim 2002/2003 studiowała na Uniwersytecie w Coimbrze. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz, prof. UMCS zatytułowaną O subjuntivo / o conjuntivo como um dos meios de expressão de modalidade nas línguas espanhola e portuguesa. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Filologii Portugalskiej, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego, gramatyki opisowej języka portugalskiego (morfologia, składnia, semantyka, socjolingwistyka) oraz proseminarium językoznawcze. W latach 2008-2011 była członkiem zespołu badawczego w projekcie Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze "berlińskim" w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. W latach 2002, 2007 i 2016-2017 była stypendystką Instytutu Camõesa, w 2009 r. Collegium Invisibile UJ oraz w 2014 r. Associação Internacional de Lusitanistas. W 2021 r. opublikowała monografię zatytułowaną O fenómeno de transferência interlinguística gramatical na aprendizagem do português L3 no contexto do ensino superior polaco. O caso do modo conjuntivo (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Współpracuje z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu, gdzie prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej (leksykologia, historia języka) oraz praktycznej nauki języka portugalskiego.

Zainteresowania naukowe

  • morfologia i składnia języka portugalskiego i hiszpańskiego
  • językoznawstwo kontrastywne
  • języki kreolskie na bazie portugalskiego
  • socjolingwistyka
  • nauczanie portugalskiego jako języka trzeciego w kontekście polskim

Publikacje i projekty