Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Przemysław Dębowiak, prof. UJ

Kierownik Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa,                                                                                                                                                          Kierownik kierunku Filologia Portugalska

Kierownik Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa, Kierownik kierunku Filologia Portugalska

przemyslaw.debowiak@uj.edu.pl

Wizytówka w systemie USOSweb

Ukończył studia magisterskie w zakresie filologii francuskiej oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Socrates-Erasmus. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008, 2016–2019) oraz Rumuńskiego Instytutu Kultury (2009). Laureat nagród Rektora UJ za działalność naukową (2013, 2015) i za wysoką jakość pracy dydaktycznej (2016, 2018, 2021). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. La formation diminutive dans les langues romanes. Étude morphologique et sémantique. W 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie dorobku oraz osiągnięcia naukowego zatytułowanego Estudos morfológicos e lexicográficos sobre o português. Temas escolhidos numa perspetiva histórico-comparativa. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu historyczno-porównawczego językoznawstwa romańskiego, a także serii podręczników Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka (nakładem wydawnictwa Preston Publishing). Wykonawca w kilku projektach krajowych i międzynarodowych: Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, Wielki słownik języka polskiego PAN (WSJP PAN), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom), Atlas Linguarum Europae (ALE), Ogólnosłowiański Atlas Językowy / Общеславянский лингвистический атлас (OLA). Od 2021 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ. Współpracuje z Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Zainteresowania naukowe

 • językoznawstwo romańskie
 • etymologia
 • leksykologia
 • leksykografia

Publikacje i projekty