Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr Natalia Czopek

natalia.1.czopek@uj.edu.pl

Wizytówka w systemie USOSweb

Ukończyła studia w zakresie filologii hiszpańskiej (specjalizacja językoznawcza) na UJ i obroniła pracę magisterską zatytułowaną Implantação e situação actual da língua Portuguesa em África. W roku akademickim 2002/2003 studiowała na Uniwersytecie w Coimbrze. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz, prof. UMCS zatytułowaną O subjuntivo / o conjuntivo como um dos meios de expressão de modalidade nas línguas espanhola e portuguesa. Obecnie jest adiunktem w ZFPiP, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego, gramatyki opisowej języka portugalskiego (morfologia, składnia, semantyka, socjolingwistyka) oraz proseminarium językoznawcze. W latach 2008-2011 była członkiem zespołu badawczego w projekcie Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze "berlińskim" w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. W latach 2002, 2007 i 2016-2017 była stypendystką Instytutu Camõesa, w 2009r. Collegium Invisibile UJ oraz w 2014r. Associação Internacional de Lusitanistas. W 2021r. opublikowała monografię zatytułowaną O fenómeno de transferência interlinguística gramatical na aprendizagem do português L3 no contexto do ensino superior polaco. O caso do modo conjuntivo (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Współpracuje z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu, gdzie prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej (leksykologia, historia języka) oraz praktycznej nauki języka portugalskiego.

Zainteresowania naukowe

  • morfologia i składnia języka portugalskiego i hiszpańskiego
  • językoznawstwo kontrastywne
  • języki kreolskie na bazie portugalskiego
  • socjolingwistyka
  • nauczanie portugalskiego jako języka trzeciego w kontekście polskim

Publikacje i projekty